Pompy ciepła

Pompa ciepła jest obecnie najlepszą i najtańszą alternatywą dla ogrzewania z paliw stałych, gazowego, elektrycznego czy olejowego. To nowoczesne urządzenie grzewcze, które zasila budynek mieszkalny w energię cieplną.

Pompa ciepła CWU służy również do przygotowania ciepłej wody użytkowej. To ekologiczne i tanie rozwiązanie (w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną bezkosztowe), stosowane w wielu gospodarstwach domowych. Pompy ciepła mogą działać bezawaryjnie nawet przez 25 lat.

Warto pamiętać, aby przed montażem pompy grzewczej zadbać o uszczelnienie budynku. Da to gwarancję maksymalnego wykorzystania energii.

Działanie pompy ciepła

9

Niezamarzający czynnik obiegu dolnego źródła, płynąc w wężownicy, odbiera energię cieplną z gruntu, powietrza lub wody.

9

W parowniku pompy podgrzany czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimnemu czynnikowi chłodniczemu obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy podgrzewa się i odparowuje, stając się gazem.

9

Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę. Wytworzone w tym procesie ciepło jest przekazywane w skraplaczu do systemu instalacji centralnego ogrzewania budynku.

9

Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.

Pompy ciepła Olsztyn

Pompa ciepła – Powietrzna

Powietrzna pompa ciepła jako źródło energii odnawialnej wykorzystuje energię nagromadzoną w powietrzu do ogrzewania lub chłodzenia.

Pompa wykorzystuje powietrze z zewnątrz (dolne źródło), które dzięki czynnikowi chłodniczemu i odpowiedniemu sprężeniu wytwarza ciepło użytkowe, które wykorzystamy do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Pompa typu – Monoblok

Pompa ciepła monoblok stanowi jeden moduł i wszystkie elementy znajdują się w jednej bryle. W zaizolowanej termicznie oraz akustycznie konstrukcji znajdują się wszystkie podzespoły pompy ciepła, m.in. parownik, sprężarka, zawór rozprężny, pompa obiegowa oraz skraplacz. Do budynku wprowadzone są jedynie zaizolowane rury z wodą centralnego ogrzewania. Dzięki temu pompa ciepła monoblok może być zastosowana w budynkach, które nie mają osobnej kotłowni lub pomieszczenia gospodarczego.

Istnieją także pompy monoblok wewnętrzne, w których cały moduł oraz zasobnik na wodę zamontowany jest wewnątrz domu. Strumienie chłodnego powietrza wyrzucanego poza budynek i ciepłego powietrza dostarczanego do pompy kierowane są kanałami.

Dzięki temu można zachować nienaruszoną bryłę budynku i oszczędzić miejsce w ogrodzie. Wewnętrzne pompy ciepła monoblok sprawdzą się w domach z dużą kotłownią, np. po usunięciu kotła węglowego.

Pompa typu – Split

Drugi typ pomp ciepła, czyli pompy split, dzielą podzespoły pomiędzy jednostką zewnętrzną a pomieszczeniem budynku. Wewnątrz domu zamontowany jest skraplacz, a także automatyka i część hydrauliczna. Dzięki temu sterowanie pompą jest wygodniejsze. Parownik, sprężarka, zawór rozprężny oraz wentylator znajdują się w jednostce zewnętrznej, dlatego gorący czynnik doprowadzany jest rurami do wymiennika znajdującego się w budynku. Z tego względu pompa split powinna być zamontowana bezpośrednio przy domu. Gabaryty urządzenia są mniejsze niż w przypadku pompy monoblok, więc wkomponowanie pompy w architekturę ogrodu nie powinno być kłopotem. Należy pamiętać, że konieczne jest wygospodarowanie miejsca na wewnętrzne podzespoły pompy, np. wymiennik ciepła czy pompę obiegową. Najlepiej nadaje się do tego kotłownia, garaż lub pomieszczenie gospodarcze.

Pompa ciepła typu split nie jest izolowana akustycznie, jednak nowoczesne konstrukcje nie generują dużego hałasu i w praktyce ich praca jest nieodczuwalna. Instalacja pompy split wymaga specjalnych uprawnień F-gazowych, dlatego nie może tego zrobić niewykwalifikowany instalator. Wynika to z faktu, że czynnik chłodniczy wprowadzany jest do instalacji już po montażu wszystkich komponentów i wymaga kontroli szczelności.

Najprościej działanie maszyny cieplnej można przedstawić następująco: wymusza ona obieg ciepła między obszarami o różnych temperaturach. Pobrana energia cieplna (np. z gruntu) jest oddawana do systemu grzewczego domu oraz do systemu ciepłej wody użytkowej. Instalacja grzewcza stanowi źródło górne, natomiast energia z gruntu, wody lub powietrza to dolne źródło ciepła. Razem z pompą ciepłą stanowią trzy najważniejsze elementy układu grzewczego.

Gruntowa pompa ciepła

Pompa ciepła gruntowa – Pozioma

To zaawansowane urządzenie grzewcze, które nie wytwarza samodzielnie ciepła, a pozyskuje to obecne w otoczeniu – w tym przypadku z gruntu. Wewnątrz pompy ulega ono przekształceniu, by następnie zostać dostarczonym do budynku. Cały system grzewczy oparty na tym rozwiązaniu obejmuje dwa źródła: dolne, z którego pobierane jest ciepło oraz górne, oddające ciepło do domu. S

ama pompa zaś umożliwia przepływ pozyskanego ciepła między tymi dwoma źródłami. O tym, jak skuteczna będzie gruntowa pompa ciepła , decydują zarówno moc źródła dolnego, które można porównać do akumulatora, jak i uwarunkowania terenu

Pompa ciepła gruntowa – Wiercona

Odwierty pod pompy ciepła to otwory, w których montowane są sondy gruntowe (elementy gruntowej pompy ciepła). Wiercenia pod pompy mogą być poziome lub pionowe. Ich wybór zależy od możliwości technicznych terenu, z którego będzie pobierane ciepło.